1980 - 1982 Schoolcabaret “Simpellach”, Dr. Knippenberghcollege, Helmond


Teksten – Regie – Spel
20 voorstellingen, drie programma’s

 

Op de Havo waar ik zat werd altijd druk toneel gespeeld en was er een zeer rijke culturele atmosfeer. We hadden diverse muziekbandjes, er was altijd een culturele week voor de brugklassen met voorstellingen aan het einde van die weken, maar wat we niet hadden: een cabaretgroep.
Daar moest, onder invloed van het “Simplistisch Verbond” van onze helden Koot en Bie (jawel, die van de TV), verandering in komen.
Samen met mijn studiegenoot Wim van Amelsvoort werden er teksten geschreven en liedjes gemaakt. We misten alleen nog een pianist. Na bijna een jaar zoeken vonden we Don Henken, die meesterlijk onze teksten van muziek kon voorzien.

Op de manifestatie “Arnolala”, een soort open podium voor de hele school, presenteerden we met een programma van 20 minuten. Inmiddels al aangevuld met nog wat leerlingen. Een groep van 5.
De reacties waren laaiend en we wilden dus zo snel mogelijk een avondvullend programma doen.

Dat lukte een half jaar later. Er was toch genoeg materiaal. De groep werd uitgebreid met nog twee muzikanten en een 6-tal spelers. De voorstelling duurde ruim 3 uur en na twee toegiften werden we door de schoolleiding toch maar verzocht te stoppen.
Dat het meer leek op een revue met losse liedjes en sketches, mocht de pret niet drukken.

Een half jaar later kregen we een uitnodiging om mee te doen aan een schoolcabaret-festival in Den Haag. Onze school betaalde de bus en het inschrijfgeld en we hebben daar zo’n beetje onze best of uit de eerste twee voorstellingen gespeeld, plus wat nieuw materiaal uit onze voorgenomen derde show. Heel enthousiast hebben we in Diligentia in Den Haag gespeeld en naar de verrichtingen van anderen gekeken. De jury was erg mild en erg constructief… maar we werden wel allerlaatste van de 20 deelnemers.

We hebben onze laatste derde voorstelling nog gespeeld halverwege mijn eindexamenjaar. Alleen maar eigen composities deze keer (geen covers met andere teksten) en zelfs de inzet van onze leraar Duits die een paar solos voor zijn rekening nam.
Bij het examenfeest verraste de overige leden de ge-examineerden (waaronder Wim en mijzelf) met een kort optreden. En dat was het einde van “Cabaretgroep Simpellach”….

 

 

Facebook LinkedIn share